Belediye Meclisinin 09.01.2023 tarih ve 35,36,37,40,41,42,43 ve 45 sayılı kararları ile onaylanan imar planı değişikliklerine ait paftaların ve ilan metni