Su Abonelik İşlemleri

Anasayfa » Su Abonelik İşlemleri

İLK SU ABONELİK İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER

MESKENLER

1-Tapu

2-Yapı Kullanım İzin Belgesi

3- 04.03.2016 tarihinden itibaren yapılacak abonelikler için EKS Kartlı Su Sayacı

4- Zorunlu Deprem Sigortası (6305 Sayılı afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

5-Noter Onaylı Vekâletname Aslı (Müracaat Sahibi Sözleşme İmzalamaya gelemiyor ise)

6-Geçiçi Aboneler İçin 26/07/2008 tarihine kadar Yapı Ruhsatı alınmış ve kullanma izni verilmeyen, yapı kullanım izin belgesi alınamayan meskenler için İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan geçici su bağlama yazısı,

7-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8-Tapu Şirket adına ise;

*Ticaret Sicil Gazetesi

*İmza sirküleri/Kaşe

TİCARETHANELER

1-Tapu

2-Yapı Kullanım İzin Belgesi

3- 04.03.2016 tarihinden itibaren yapılacak abonelikler için EKS Kartlı Su Sayacı

4- Zorunlu Deprem Sigortası (6305 Sayılı afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

5-Noter Onaylı Vekâletname Aslı (Müracaat Sahibi Sözleşme İmzalamaya gelemiyor ise)

6- Geçiçi Aboneler İçin 26/07/2008 tarihine kadar Yapı Ruhsatı alınmış ve kullanma izni verilmeyen, yapı kullanım izin belgesi alınamayan meskenler için İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan geçici su bağlama yazısı,

7-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8-Tapu Şirket adına ise;

*Ticaret Sicil Gazetesi

*İmza sirküleri/Kaşe

ŞANTİYE

1-Tapu

2-Yapı Ruhsatı

3-EKS Kartlı Su Sayacı

4-Noter Onaylı Vekâletname Aslı (Müracaat Sahibi Sözleşme İmzalamaya gelemiyor ise)

5-Tapu Şirket adına ise;

*Ticaret Sicil Gazetesi

*İmza sirküleri/Kaşe

5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

ORTAK KULLANIM VE KAPICI DAİRELERİ İÇİN

1-Apartman Karar Defteri Fotokopisi

2-Yönetici Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3- 04.03.2016 tarihinden itibaren yapılacak abonelikler için EKS Kartlı Su Sayacı

KAMU YARARINA FALİYET GÖSTEREN

1-Tapu

2-Yapı Kullanım İzin Belgesi

3-Dernek Karar Defter Fotokopisi

4-Dernek Kaşesi

5- Zorunlu Deprem Sigortası (6305 Sayılı afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

6-Geçiçi Aboneler İçin 26/07/2008 tarihine kadar Yapı Ruhsatı alınmış ve kullanma izni verilmeyen, yapı kullanım izin belgesi alınamayan meskenler için İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan geçici su bağlama yazısı,

7-İşlemi yaptıranın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8- 04.03.2016 tarihinden itibaren yapılacak abonelikler için EKS Kartlı Su Sayacı