KİRACI İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Anasayfa » KİRACI İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

MESKENLER

1-Kira Sözleşmesi

2- Zorunlu Deprem Sigortası (6305 Sayılı afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

3-Noter Onaylı Vekâletname Aslı (Müracaat Sahibi Sözleşme İmzalamaya gelemiyor ise)

4-Kira Sözleşmesi Şirket adına ise;

*Ticaret Sicil Gazetesi

*İmza sirküleri/Kaşe

5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

TİCARETHANE

1-Kira Sözleşmesi

2- Zorunlu Deprem Sigortası (6305 Sayılı afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

3-Noter Onaylı Vekâletname Aslı (Müracaat Sahibi Sözleşme İmzalamaya gelemiyor ise)

4-Tapu Şirket adına ise;

*Ticaret Sicil Gazetesi

*İmza sirküleri/Kaşe

5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

KAMU YARARINA FALİYET GÖSTERENLER

1-Kira Sözleşmesi

2-Dernek Karar Defteri/kaşe

3-Noter Onaylı Vekâletname Aslı (Müracaat Sahibi Sözleşme İmzalamaya gelemiyor ise)

4-Yetki Belgesi

5- Zorunlu Deprem Sigortası (6305 Sayılı afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

6-İşlemi yaptıranın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi