Belediye Meclisinin 11.06.2024 tarih ve 146 ve 147 sayılı kararları ile onaylanan imar planı değişikliklerine ait paftaların ve ilan metni