Belediye Meclisinin 10.10.2023 tarih ve 272,273 ve 275 sayılı kararları ile onaylanan imar planı değişikliklerine ait paftaların ve ilan metni