Belediye Meclisinin 08.03.2023 tarih ve 98,100 ve 102 sayılı kararları ile onaylanan imar planı değişikliklerine ait paftaların ve ilan metni