Belediye Meclisinin 08.05.2024 tarih ve 99,104 ve 106 sayılı kararları ile onaylanan imar planıdeğişikliklerine ait paftaların ve ilan metni