Evlilik Hizmetleri

Anasayfa » Evlilik Hizmetleri

EVLENDİRME İŞLEMLERİ

Nikah Başvurusunda Bulunmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Nüfus Cüzdanı

Belgenin aslı ve fotokopisi birlikte getirilmesi gerekmektedir. Nüfus Cüzdanı dışında herhangi bir kimlik belgesi (ehliyet, kurum kimliği vb. ) kabul edilmemektedir.  

 • Sağlık Raporu

Evlenmeye engel bir hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporları ilgili Aile Hekimliklerince verilmektedir.  Sağlık raporunu almak için çiftlerin Aile Hekimlerine başvurmaları gerekmektedir. Sağlık raporunun geçerlilik süresi altı ayı (180 Gün) geçmemelidir. Sağlık raporları üzerinde kaşe, imza olmaması halinde belge kabul edilmemektedir.

 • Fotoğraf 

Nikah işlemleri için evlenecek olan çiftin her biri için ayrı ayrı dört adet vesikalık fotoğraf istenmektedir.  Evlenme Yönetmeliğine uygun olmayan ve fotokopi olan fotoğraflar kabul edilmemektedir.

NOT: Başvuru yapılmadan gün verilmez başvuru esnasında gün belirlenir.

 • Tüm Evrakların Geçerlilik Süresi 6 aydır.(180 gün)

Nikah Başvurusunu Nasıl Yapılır?

 • Evlenecek olan taraflar, belgelerini eksiksiz olarak hazırladıktan sonra Giresun Belediyesi Evlendirme Memurluğuna birlikte müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
 • Kızlık soyadını kullanmak isteyen kişilerin müracaat sırasında bu isteklerini belirtip tarafımızca verilen kızlık soyadı dilekçesini imzalamaları gerekmektedir.

Evlenme Engelleri Nelerdir?

 • Hısımlık: Üst soy ve alt soy arasında, kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında, Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üst soy ve alt soyları arasında, Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin çocukları torunları ve eşi arasında evlenme yapılamaz.
 • Evli Olmak: Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında önceki evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin her hangi bir sebeple mahkeme kararıile son bulmuş olması halinde evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.
 • Kadın için Kanuni Bekleme Süresinin Dolmamış Olması: Boşanmış, evliliğin geçersiz olduğuna hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin geçersizliğine dair mahkeme kararı olmadan veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde bu bekleme süresi ortadan kalkar.
 • Gaiplik Durumunda: Gaipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.
 • Evlenme Yaşı: On yedi yaşınıtamamlayan erkek ve kadın anne-baba izni, anne ve baba yok ise vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir. On altı yaşını dolduran kadın ve erkek hâkimin izni ile evlenebilir. On beş yaşında olanlar hiçbir şekilde evlenemez.
 • Ayırt Etme Gücü ve Akıl Sağlığı: Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.Bir kimsenin evlenebilmesi için ayırt etme gücüne sahip olması gerekir.

YABANCI UYRUKLU OLANLAR İÇİN BELGELER

YABANCI UYRUKLULAR

 • Bekarlık Belgesi (Medeni hali açık bir şekilde belirtilecek ayrıca evlenmesine engel yoktur ibaresi belirtilecektir.

Doğum Belgesi (Ad, Soyad, Uyruğu, Doğum Tarihi ve Yeri Anne Baba Adi Soyadı belirtilecektir.)

*Belgelerde apostil var ise türkçe tercüme ve noter onaylı, Belgelerde apostil yok ise türkçe tercüme, noter onayı, konsolosluk ve Dışişleri bakanlığı onayı gerekmektedir. (Çok dilli belgeler hariç)

* Pasaport (Yeminli bürodan Türkçe tercümesi yaptırılarak notere tasdik ettirilecektir.)

Yabancı kadın veya erkek Türkçe bilmiyorsa nikah esnasında yeminli tercüman getirmek zorundadır.

NOT: BELGELERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 6 AY’DIR.