Belediye Meclisinin 08.11.2023 tarih ve 286 sayılı kararları ile onaylanan imar planı değişikliklerine ait paftaların ve ilan metni