Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih ve 38,39 ve 42 sayılı kararları ile onaylanan imar planı değişikliklerine ait paftaların ve ilan metni