Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 311 ve 312 sayılı kararları ile onaylanan imar planı değişikliklerine ait paftaların ve ilan metni