Belediye Meclisinin 06.06.2023 tarih ve 165,166,167,169,170 ve 171 sayılı kararları ile onaylanan imar planı değişikliklerine ait paftaların ve ilan metni