Belediye Meclisinin 10.01.2024 tarih ve 23 ve 24 sayılı kararları ile onaylanan imar planı değişikliklerine ait paftaların ve ilan metni