Belediye Meclisinin 11.07.2023 tarih ve 192,193,194 ve 195 sayılı kararları ile onaylanan imar planı değişikliklerine ait paftaların ve ilan metni