Belediye Meclisinin 12.09.2023 tarih ve 232,236,240,242,243 ve 244 sayılı kararları ile onaylanan imar planı değişikliklerine ait paftaların ve ilan metni