BELEDİYE MECLİSİNİN 13.02.2018 GÜNLÜ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ