BELEDİYE MECLİSİNİN 12.02.2019 TARİH VE 79,81,82,85 VE 87 SAYILI KARARLARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT PAFTALAR VE İLAN METNİ