BELEDİYE MECLİSİNİN 12.06.2018 GÜNLÜ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ