BELEDİYE MECLİSİNİN 12.06.2019 GÜNLÜ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ