BELEDİYE MECLİSİNİN 07.07.2017 TARİHLİ İMAR KANUNUNUN 8.MADDESİ UYARINCA ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT MECLİS KARARLARI VE İMAR PLANI PAFTALARI