BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2018 TARİH VE 390 SAYILI KARARI İLE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNUN 17. MADDESİ VE KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, GÖSTERİMİ, UYGULANMASI, DENETİMİ VE MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN USUL VE

29.04.2024
33
BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2018 TARİH VE 390 SAYILI KARARI İLE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNUN 17. MADDESİ VE KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, GÖSTERİMİ, UYGULANMASI, DENETİMİ VE MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN USUL VE

BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2018 TARİH VE 390 SAYILI KARARI İLE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNUN 17. MADDESİ VE KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, GÖSTERİMİ, UYGULANMASI, DENETİMİ VE MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİĞİN 8. MADDESİ GEREĞİ ONAYLANAN, GİRESUN 3 .DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINI KAPSAYAN 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI , İLAN METNİ VE İLGİLİ BELEDİYE MECLİS KARARI