Belediye Meclisi’nin 06/10/2020 Günlü Toplantısında Alınan Karar Özetleri