Belediye Meclisi’nin 07/01/2021 günlü toplantısında alınan karar özetleri