BELEDİYE MECLİSİNİN 09.12.2016 TARİH VE 472,473,474,475,476,477,478 VE 479 SAYILI KARARLARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT PAFTALAR