BELEDİYE MECLİSİNİN 10.10.2017 TARİH 381,383,386,389 VE 392 SAYILI KARARLARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT PAFTALAR