BELEDİYE MECLİSİNİN 10.09.2019 TARİH VE 270,274,275,276,277,278 VE 280 SAYILI KARARLARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT PAFTALAR VE İLAN METNİ