BELEDİYE MECLİSİNİN 12.03.2019 GÜNLÜ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ