BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2016 TARİH VE 362 VE 364 SAYILI KARARLARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT PAFTALAR