Belediye Meclisinin 06/12/2016 Günlü Toplantısında Alınan Karar ÖZETLERİ