BELEDİYE MECLİSİNİN 18.06.2019 TARİH VE 194 VE 197 SAYILI KARARLARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT PAFTALAR VE İLAN METNİ