Belediye Meclisi’nin 09/07/2020 Günlü Toplantısında Alınan Karar Özetleri