Belediye Meclisi’nin 03/07/2020 Günlü Toplantısında Alınan Karar Özetleri