BELEDİYE MECLİSİNİN 20.11.2017 GÜNLÜ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ