Belediye Meclisinin 08.11.2023 tarih ve 286 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine ait paftanın ve ilan metni