BELEDİYE MECLİSİNİN 18.06.2019 GÜNLÜ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ