Belediye Meclisi’nin 09/09/2020 Günlü Toplantısında Alınan Karar Özetleri