BELEDİYE MECLİSİNİN 10.09.2018 TARİH VE 344,346 VE 352 SAYILI KARARLARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT PAFTALAR VE İLAN METNİ