TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 30.05.2019 TARİH VE 5051 SAYILI KARARI İLE UYGUN GÖRÜLEN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE AİT BELEDİYE MECLİSİNİN 09.07.2019 TARİH 236 SAYILI KARARI İLE ONAYLANMIŞ OLUP , İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE AİT PLAN DEĞİŞİK