Belediye Meclisi’nin 10.03.2021 günlü toplantısında alınan Karar Özetleri