2023 yılı için uygulanacak olan Evsel Katı Atık Tarifesi ile ilgili 21/11/2022 tarih ve 105.04/327 sayılı alınan Meclis kararı ve 2023 yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu