BELEDİYE MECLİSİNİN 08.11.2018 TARİH VE 426 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE AİT PAFTA VE İLAN METNİ