Giresun Limanı Revizyonu ve Dip Tarama Faaliyeti Projesi Halkın Katılım Toplantısı