BELEDİYE MECLİSİNİN 12.06.2018 TARİH VE 254,255,256,257,261,262 VE 263 SAYILI KARARLARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT PAFTALAR VE İLAN METNİ