BELEDİYE MECLİSİNİN 10.01.2017 GÜNLÜ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ