BELEDİYE MECLİSİNİN 09.07.2019 TARİH VE 224,231,232,233,234,235 VE 238 SAYILI KARARLARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT PAFTALAR VE İLAN METNİ