BELEDİYE MECLİSİNİN 09.01.2019 TARİH VE 34,37,38,39,41,42,43,44,45,46 VE 47 SAYILI KARARLARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT PAFTALAR VE İLAN METNİ