BELEDİYE MECLİSİNİN 09.07.2018 TARİH VE 291,292,294,295,298 VE 305 SAYILI KARARLARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT PAFTALAR VE İLAN METNİ