BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2019 TARİH VE 329 VE 330 SAYILI KARARLARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT PAFTALAR VE İLAN METNİ