BELEDİYE MECLİSİNİN 08.01.2018 TARİH VE 24,26,27,30,31 VE 32 SAYILI KARARLARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT PAFTALAR