BELEDİYE MECLİSİNİN 07.05.2019 TARİH VE 152,153 VE 155 SAYILI KARARLARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT PAFTALAR VE İLAN METNİ